search
for

close

当前位置: 首页 > 产品 > MU409
MU409
MU409

家电配件:MU409

产品参数

标准工作电压: 36 V

标准工作电流: 2050 mA

最佳工作水温: 28 ℃

标准成雾高度: -

标准成雾量: ≥1800 ml/h

产品说明书: MU409 下载

MU409 1.png

MU409 2.png

MU409 3.png

Product
parameters

产品参数

 • 工作电压:

  36±0.5 V
 • 工作电流:

  2050±250 mA
 • 最佳工作水温:

  28±5 ℃
 • 工作水位高度:

  -
 • 最佳水质电导率:

  -
 • 成雾高度:

  -
 • 多组雾化器之间距离:

 • 温度开关切断温度:

  -
 • 温度开关复位温度:

  -
 • 缺水保护水位高度:

  -
 • 成雾量:

  ≥1800 ml/h

联系电话

联系我们

  在线留言

 • *
 • *
 • *
 • *